Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Учнівський контингент

Правила поведінки здобувача освіти в школі

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Статут комунального закладу

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Інформація про використання публічних коштів

Перелік додаткових освітніх послуг

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу якості освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Мова освітнього процесу

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Кадровий склад вчителів закладу

Структура та органи управління закладом